Maali -hanke

 

Mikä on Maali?

Maali -hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten ymmärrystä ja vastuunottoa omasta hyvinvoinnistaan huolehtimiseen, lisätä nuorten harrastamisen mahdollisuuksia ja tukea nuorten kanssa työskentelevien osaamista, tietoa ja taitoa havainnoida ja ottaa puheeksi hyvinvoinnin teemoja. Maahanmuuttajanuorten kotoutumisen edistäminen ja osallistaminen sosiaaliseen toimintaan kuuluvat myös hankkeen päätavoitteisiin.

Maali -hankkeen toiminta-ajatus lähtee liikunnan ilosta ja eri lajikokeiluiden antamista elämyksistä. Liikunnan avulla kehitetään paitsi fyysistä kuntoa, parannetaan myös psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Hankkeen aikana joensuulaisille nuorille tarjotaan yksilöohjattua liikuntaneuvontaa, järjestetään ryhmäliikuntatuokioita ja toteutetaan nuorten toiveiden mukaisia lajikokeiluja. Lisäksi nuorten kanssa työskenteleville aikuisille pyritään hankkimaan lisää työkaluja tarjoamalla opastusta liikunnan hyödyntämiseksi nuorten parissa toimittaessa. Nuorilta tulleen toiveen mukaisesti hankkeen aikana järjestetään myös järjestyksenvalvojakoulutus kaikille asiasta kiinnostuneille, sekä vertaisohjaajakoulutus.

Kohderyhmään kuuluvat Lukkarila Kodit Oy:n Joensuun 18-21 -vuotiaat maahanmuuttajat, sekä Joensuun kaupungin harrastepankin piiriin kuuluvat nuoret, iältään 16-29 -vuotta. Erityisesti mukaan rohkaistaan nuoria, joilla liikunnan harrastaminen on syystä tai toisesta jäänyt vähäiseksi. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat nuorten kanssa toimivat aikuiset.

Hyvää oloa ja innostumista liikunnasta; rennosti, tavoitteita unohtamatta! Maali -hanke toteutetaan 1.9.2018-31.8.2019. Hanketta rahoittavat Joensuun kaupunki, Etelä-Savon ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto ESR.

Yhteystiedot:

Arto Ilvonen

Puh. 050 524 7858

arto.ilvonen@pokali.fi

Hankkeen kuulumisia

Kohti kesää Maali -hankkeen mukana!

20.5.2019
Maahanmuuttajat Liikkeelle –hankkeessa kevään ja kesän tulo antaa oman mausteensa toimintoihin. Viimeisin tempaus oli läskipyöräily Kontiolahden ampumahiihtostadionin maastossa.

Maali –hankkeen alkuvuosi 2019 – liikuntaa ja yhdessäoloa

25.2.2019
Maaleja tehtiin tammi-/helmikuussa niin jalkapallokentillä kuin jääkiekkokaukaloissakin!

”I`m in, mukana ollaan!”

11.10.2018
Maali –hanke on pyörähtänyt reippaasti vauhtiin ja monenlaista uutta ja vähän tutumpaakin liikuntalajia on jo ehditty kokeilla.