Nuorten kanssa työskentelevät

MITÄ NUORTEN KANSSA TYÖSKENTELEVÄ AIKUINEN SAA HANKKEEN KAUTTA?

UUSIA IDEOITA JA TUKEA OMAAN TYÖHÖN

LIITOON -hankkeen yhtenä päätavoitteena on kehittää ja luoda kuntiin ja Riveriaan moniammatillinen toimintamalli, joka ennaltaehkäisee nuorten liikkumattomuutta ja lisää heidän aktiivisuutta. Tämän myötä nuorten kanssa työskentelevät aikuiset saavat uusia työkaluja ja ideoita nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Hankkeen aikana järjestetään yhteisiä ideointipajoja ja suunnittelutilaisuuksia sekä kaksi Benchmarking -matkaa kyyteineen ja tarjoiluineen. 

KOULUTUKSIA

Nuorten kanssa työskenteleville aikuisille tarjotaan erilaisia koulutuksia oman työnsä kehittämisen tueksi. Koulutuksia järjestetään tasaisin väliajoin hankkeen aikana ja niitä ovat esim. Sosiaalisen Median -koulutus, Motivoiva Haastattelu -koulutus sekä erilaiset liikuntakoulutukset. Koulutukset ovat työntekijöille maksuttomia.

TUKEA OMAAN HYVINVOINTIIN

Hankkeen aikana nuorten kanssa työskentelevä aikuinen voi tarvittaessa osallistua kehonkoostumusmittaukseen tai hyvinvointianalyysiin. Näiden ohessa työntekijä saa myös tukea ja neuvoja oman hyvinvointinsa edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Lisäksi hankkeen yksilöohjaajiin voi ottaa yhteyttä, jos mieltä askarruttaa jokin omaa hyvinvointia koskeva asia.

RYHMÄLIIKUNTAA

Nuorten kanssa työskentelevillä aikuisilla on mahdollisuus osallistua koko hankkeen ajan nuorille järjestettäviin ryhmäliikuntoihin ja lajikokeiluihin. Työntekijät voivat tulla sinne yhdessä nuoren/nuorten kanssa tai yksin oman hyvinvointinsa edistämiseksi.

YHTEYSTIEDOT

Hankekoordinaattori

 Yksilöohjaaja    

 Yksilöohjaaja                              

Arto Ilvonen

 Helinä Väisänen

 Sauli Kettunen

050 524 7858

 050 350 1543

 050 383 2191

arto.ilvonen@pokali.fi      

 helina.vaisanen@pokali.fi   

 sauli.kettunen@pokali.fi