LIITOON -hanke

Liikkuen osallisuutta ja aktiivisuutta, LIITOON -hankkeen tavoitteena on löytää pysyviä ratkaisuja ja toimintatapoja liikkumattomuuden ehkäisyyn ja sitä kautta nuorten osallisuuden sekä aktiivisuuden lisääntymiseen. Hanke toteutetaan viiden kunnan (Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi) alueella yhteistyössä kuntien ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian kanssa. Kuntiin ja Riveriaan pyritään kehittämään moniammatillinen toimintamalli nuorten liikkumattomuuden ennaltaehkäisemiseksi.

Hankkeen kohderyhmänä ovat 15-29 -vuotiaat liikkumattomat ja vähän liikkuvat nuoret. Heille tarjotaan yksilöllistä ohjausta oman terveytensä ja hyvinvointinsa edistämiseksi. Lisäksi he voivat halutessaan osallistua ryhmäliikuntoihin, lajikokeiluihin ja Vertaisohjaajakoulutukseen. Lajikokeilujen ja ryhmäliikuntatuntien järjestämisessä kuunnellaan nuorten omia toiveita. 

Toisena kohderyhmänä ovat nuorten kanssa työskentelevät aikuiset. Hankkeen kautta he saavat uusia työkaluja ja ideoita nuorten motivoimiseen ja innostamiseen hyvinvoinnin näkökulmasta. Heille tarjotaan erilaisia koulutuksia, sekä mahdollisuus henkilökohtaiseen hyvinvointianalyysiin ja kehonkoostumusmittaukseen. Kaikki toiminta sekä nuorille että heidän kanssaan työskenteleville aikuisille on maksutonta.

LIITOON -hanke toteutetaan 1.1.2020-31.12.2022. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon ELY-keskuksen ESR-ohjelma, hankealueeseen kuuluvat kunnat, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria sekä Pohjois-Karjalan Liikunta ry.

 YHTEYSTIEDOT 

Hankekoordinaattori 

(Ajalla 10.8.-2.12.2020)                 

 Yksilöohjaaja    

 Yksilöohjaaja

 (Ajalla 10.8.-2.12.2020)                                          

Arto Ilvonen

 Helinä Väisänen

 Sauli Kettunen

050 524 7858

 050 350 1543

 050 383 2191

arto.ilvonen@pokali.fi    

 helina.vaisanen@pokali.fi   

 sauli.kettunen@pokali.fi

 

LIITOON -hankkeen materiaaleja

PDF-tiedostoLIITOON esittely_tiivis.pdf (1.1 MB)
Lyhyt esittely hankkeen tavoitteista ja toimenpiteistä
PDF-tiedostonuorten-esite-a5.pdf (436 kB)
Esiten hankkeen nuorten palveluista
PDF-tiedostoLIITOON yleisesite.pdf (379 kB)
Hankkeen yleisesite