Liikkuva varhaiskasvatus

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä!

Liikkuminen on lapselle ominainen tapa toimia. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksissa kuvataan, kuinka lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tuetaan liikunnan ja leikin avulla. Jokainen aikuinen pystyy luomaan lapselle liikkumisen mahdollisuuksia.

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että jo lapsena omaksutut liikuntatottumukset edesauttavat pysyvien, läpi elämän kestävien liikuntatottumusten syntymiseen ja näin terveyden edistämiseen. Monipuolisen fyysisen aktiivisuuden on todettu tukevan erinomaisesti lasten fyysistä ja henkistä kehittymistä. Kodissa tapahtuvan liikkumisen lisäksi tarvitaan myös hoitoaikaan tapahtuvaa omaehtoista ja järjestettyä liikkumista.

 

Varhaiskasvatuksen liikuntavastaavien verkostotapaamiset

Pohjois-Karjalan Liikunta ry kutsuu puolivuosittain kokoon varhaiskasvatuksen liikuntavastaavien verkoston. Pohjoiskarjalaiset varhaiskasvatuksen yksiköt voivat nimetä työyhteisöstään liikuntavastaavan, joka osallistuu yhteisiin tapaamisiin ja välittää saatua tietoa päiväkotinsa muille työntekijöille. Liikuntavastaavat kokoontuvat 2 kertaa vuodessa sekä tarvittaessa yhteisten isompien liikuntakampanjoiden tai liikuntatapahtumien suunnittelun merkeissä.

Tapaamisten lisäksi liikuntavastaavat saavat säännöllisesti tietoa päivähoidon liikuntaan liittyvistä ajankohtaisista asioista.

 

Liikunnan virikekoulutukset

Pohjois-Karjalan Liikunta ry tarjoaa päivähoitohenkilöstön liikunnan virikekoulutuksia. Koulutukset ovat käytännön virikekursseja, joissa ei luentotilan penkkejä kuluteta vaan liikutaan ja opetellaan uusia juttuja käytännön kautta. Kurssien pituudet vaihtelevat 3 tunnista aina 9 tuntiin. Kursseja järjestetään tilauskursseina päiväkoti- tai kuntakohtaisesti. Koulutusten tiedot löytyvät koulutuskalenterista

 

Toiminnallinen vanhempainilta

Lapsuudessa opitut liikuntatottumukset ja -asenteet luovat tärkeän perustan ihmisen koko elinikäiselle terveydelle ja hyvinvoinnille. Liikuntatottumusten ja -asenteiden syntymisessä ovat lapsen vanhemmat avainasemassa. Vanhempainillat ovat hyvä paikka tavoittaa lasten vanhemmat. Vanhempainilta voidaan toteuttaa, joko kokonaan liikunnallisena tai liikunta + teoriatuokio-pakettina. Pyydä tarjous lasten ja nuorten liikunnan kehittäjältä mira.kostamo@pokali.fi