Artikkelikirjasto

Artikkelikirjasto oppilaitosten virikepankkina

Artikkelikirjastosta löydät Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n uutiskirjeissä julkaistut Liikkuva opiskelu -artikkelit, jotka ovat osa valtakunnallista juttusarjaa Suomen liikkuvista kouluista ja oppilaitoksista. Siirry haluamaasi artikkeliin vasemmalla olevasta valikosta.

Lue, inspiroidu ja siirrä omaan työhösi!

Inspiroivia lukuhetkiä toivotellen,

Pohjois-Karjalan Liikunta ry

******************************************************************************************

Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat valtakunnallisesti Liikkuville kouluille, oppilaitoksille ja kunnille asiantuntija-apua koulujen ja oppilaitosten aktiivisen toimintakulttuurin suunnitteluun ja toteutukseen. Liikunnan aluejärjestöjen palveluvalikosta löytyy koulu- ja kuntakohtaisia tukipalveluja, koulutuksia koulujen henkilökunnalle ja oppilaille sekä räätälöityjä liikunta- ja hyvinvointipalveluja. Liikunnan aluejärjestöjen yhteystiedot löytyvät verkkosivulta: www.liikkuvakoulu.fi/yhteystiedot

Liikkuva opiskelu -toiminta on osa Liikkuva koulu -ohjelmaa, joka on yksi Suomen hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista. Toiminnan tavoitteena on opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden ja opiskelukyvyn lisääminen.  Liikkuva koulu -ohjelman strategisesta johtamista vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa hallinnoi LIKES-tutkimuskeskus. Liikkuvaa koulua toteutetaan laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä. Lisätietoa Liikkuvan opiskelun verkkosivuilla: www.liikkuvaopiskelu.fi