Lisää liikettä iltapäiviin

 

Erilaiset liikuntakerhot ovat osa koulun kerhotoimintaa. Liikuntakerhoja voi suunnata joko kaikille lapsille tai lapsille, joilla ei muuten ole liikuntaharrastusta. Kannattaa huomioida, että fyysistä aktiivisuutta voidaan lisätä kerhotoiminnassa vaikka kyse ei olisikaan liikuntakerhosta. Kerhoa voi ohjata opettaja, paikallisen seuran ohjaaja tai vanhempi.

Koulun kerhot on perinteisesti järjestetty koulupäivän jälkeen. Joustavan koulupäivän kokeilut ovat tuoneet hyviä kokemuksia myös kerhotoiminnasta keskellä koulupäivää esimerkiksi pitkällä välitunnilla. Tällöin useimmat oppilaat voivat osallistua kerhoon ja kerhotoiminta tuo vaihtelua koulupäivään.

 

Koulutusta liikuntakerhojen ohjaajille

Pohjois-Karjalan Liikunta ry kouluttaa kerho-ohjaajia avoimissa koulutuksissa sekä tarjoaa eri toimijoille mahdollisuuksia tilata koulutus omalle ohjaajaporukalleen. Avoimet koulutukset löytyvät koulutuskalenterista

Kerho-ohjaajille sopivia koulutuksia ovat muun muassa

  • Löydä liikunta kerho-ohjaajakoulutus
  • Liikkujaksi - innosta vähän liikkuvat liikkumaan
  • Erityistä tukea tarvitseva lapsi liikunnassa

Löydä liikunta taitokortit ja tukiot

Nuoren Suomen kehittämä Löydä liikunta -toimintamalli on uudistettu. Uudet Löydä liikunta taitokortit ja tuokiot ovat nyt kaikkien ohjaajien vapaasti tilattavissa. Löydä liikunta taitokortit tukevat monipuolisesti 6-12-vuotaiden lasten liikunnan perustaitojen harjoittelua. Niiden neljään ympäristöön suunnitellut ja eri taitoluokkiin jaetut liikuntasisällöt auttavat ohjaajia ja opettajia liikuntakerhoissa, kouluissa ja urheiluseuroissa.

 

Uudet Löydä liikunta taitokortit ja tuokiot sisältävät

  • 90 laminoitua taitokorttia neljään ympäristöön (sali, piha ja kenttä, lumi, jää ja maasto)
  • taitokorteissa on yhteensä lähes 360 perustaitotehtävää
  • 20 monipuolista tuokiota neljään ympäristöön sisältävät liike-, taito- ja ryhmävartteja, joita soveltaen ohjaaja voi rakentaa monipuolisia tuokioita.

 

 Lisää tietoa korteista Olympiakomitean verkkokaupasta.