Liikkuva koulu

Aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä

Liikkuvassa koulussa on tärkeää

  • oppilaiden osallisuus
  • oppiminen
  • lisää liikettä – vähemmän istumista

Liikkuvissa kouluissa ajatellaan asioita uusilla tavoilla: esimerkiksi istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat omin lihasvoimin. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan.

Koulut saavat tukea alueellisilta ja valtakunnallisilta verkostoilta, joihin kuuluu useita erilaisia lasten ja nuorten hyvinvoinnista kiinnostuneita toimijoita.

Viihtyisämpiä koulupäiviä syntyy tekemällä yhdessä ja ottamalla oppilaat mukaan suunnitteluun, päätöksentekoon ja toimintaan. Vuorovaikutus ja yhteistoiminnallisuus parantavat usein koulun ilmapiiriä, millä on vaikutuksensa myös koulun työrauhaan, oppilaiden sosiaalisiin taitoihin ja oppimiseen. 

 

 

Tukea paikallisille Liikkuville kouluille

Pohjois-Karjalan Liikunta ry tarjoaa kouluille tukea, apua ja tsemppausta aktiivisen koulupäivän toteuttamiseksi.

Tuen eri muotoja ovat

  • Sparraus
  • Liikkuva koulu -työpaja
  • Urheiluseura-koulu-yhteistyö
  • Välituntiliikunnan kehittäminen, esimerkiksi Välkkäri - välituntiliikunnan ohjaaja-koulutuksen avulla
  • Opettajien koulutukset
  • Löydä liikunta-kerho-ohjaaja koulutus ja muut liikuntakerhokoulutukset
  • Vanhempainillat

Tähän hankkeeseen on saatu avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Kysy lisää!

Mira Kostamo, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, Pohjois-Karjalan Liikunta ry, mira.kostamo@pokali.fi, p. 050 307 8152