Liikunnan iloa ja onnistumisen elämyksiä pohjoiskarjalaisille lapsille ja nuorille!

Lisää liikettä varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, toiselle asteelle sekä harrastusmahdollisuuksien edistämistä peruskouluissa -hanke

 

Lisää liikettä -hanke on Liikunnan aluejärjestöjen yhteinen valtakunnallinen hanke. Kehittämistyön päämääränä on edistää liikuntamyönteistä toimintakulttuuria sekä fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutumista varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Paikallistasolla tuetaan toimijoita ja kuntia Liikkuvat ohjelmat -kehittämistyön eri vaiheissa. Lisäksi edistetään harrastamisen mahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä.

Hankekausi on 1.3.2021–28.2.2022. Hanketta hallinnoi Hämeen Liikunta ja Urheilu ry.
Hankkeeseen olemme saaneet tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

 

Eri osa-alueista on koosteet jokaisella sivustolla erikseen (Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu sekä Liikkuva varhaiskasvatus).

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä

Jonna Vaskonen

jonna.vaskonen@pokali.fi

050 307 8152

 

Kuva Liikunnan aluejärjestöt: Tero Takalo-Eskola

Tavoitteenamme on:
* Lasten ja nuorten omaehtoisen sekä harrasteliikunnan edistäminen
* Lasten ja nuorten liikunnan kanssa toimivien osaamisen edistäminen

Toimintamme painotuksena on:
* Lasten ja nuorten liikuntahankkeet
* Lasten ja nuorten liikunnan koulutus
* Liikuntakampanjat, -leirit ja -tapahtumat
* Harrasteliikuntapalvelujen kehittäminen