Kerho-ohjaajat

Pohjois-Karjalan Liikunta ry järjestää iltapäiväkerhojen ohjaajille, liikuntakerhojen ohjaajille sekä muille liikunnasta kiinnostuneille kerho-ohjaajille monipuolisesti erilaisia koulutuksia. Osa koulutuksista on kohdennetty selkeästi tietylle kohderyhmälle (esimerkiksi Liikkuva iltapäivä-prosessikoulutus) ja osa taas sopii kaikille. 

Koulutuksia järjestetään avoimina koulutuksina. Katso tarkemmat tiedot Koulutukset ja tapahtumat -sivulta. Järjestämme kunta- ja kerhokohtaisia iltapäiväkerhojen ohjaajakoulutuksia, jos osallistujia on vähintään 10 henkilöä/koulutus. 

Iltapäiväkerho-ohjaajat

Liikkuva Iltapäivä –ohjaajakoulutus

Koulutus on aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajille suunnattu työyhteisökoulutus. Koulutuksen tavoitteena on mahdollistaa tunti fyysistä aktiivisuutta jokaiselle lapselle jokaisena AP/IP-toiminnan päivänä. Tavoitteen saavuttamiseksi koulutusprosessin aikana tuotetaan liikkumissuunnitelma AP/IP-toimintaan koko lukuvuodeksi. Koulutus toteutetaan yhden lukukauden aikana ja se kestää 3 kertaa 3 tuntia.

Liikuntakerho-ohjaajat

Lasten liike -ohjaajakoulutukset: aloittelevat ja nuoret ohjaajat

Uudistunut Olympiakomitean Lasten liike -ohjaajakoulutus antaa ohjaajalle perustiedot kaikille avoimen liikunnallisen harrastusryhmän ohjaamiseen. Koulutus on suunnattu aloitteleville tai nuorille ohjaajille, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan ohjauskokemusta. Koulutus on erinomainen startti ohjaajan polulle.

Lue lisätietoja koulutuksesta Olympiakomitean esitteestä. 

Koulutuksen kesto on yhteensä 6 tuntia, sisältäen:

 • ennakkotehtävän 1 tunti
 • kontaktiosan 4 tuntia
 • pienryhmätapaamisen verkossa 1 tunti (noin 1-3 kuukautta kontaktiosan jälkeen)
 • Lisäksi kontaktiosan jälkeen kokemuskorttitehtävä.

Lasten liike -ohjaajakoulutukset: kokeneet ohjaajat ja opettajat

Uudistunut Olympiakomitean Lasten liike -ohjaajakoulutus syventää ohjaajan tietämystä lasten liikunnasta, haastavien tilanteiden ohjaamisesta sekä lasten sisäisen motivaation ja liikunnallisen taitavuuden tukemisesta. Koulutus on suunnattu kokeneille ohjaajille sekä soveltuu hyvin myös opettajille.

Ohjaajien aiempia kokemuksia hyödynnetään osana koulutustehtäviä.

Lue lisätietoja koulutuksesta Olympiakomitean esitteestä. 

Koulutuksen kesto on 4 tuntia, sisältäen 

 • ennakkotehtävän 1 tunti
 • kontaktiosan 3 tuntia

Liikunnan virikekoulutukset kerho-ohjaajille

Avaimet luontoon

Avaimet luontoon -koulutus antaa valmiudet ohjata 7–12-vuotiaille matalan kynnyksen ulkoilutoimintaa lähiluonnossa. Koulutus on suunnattu aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajille, mutta soveltuu myös muuhun lasten kerhotoimintaan.

Koulutus koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

 • Luonto leikkimis- ja oppimisympäristönä
 • Ohjaajana toimiminen luonnossa
 • Varusteet ja turvallisuus
 • Toiminnan suunnittelu vuodenajat huomioiden
 • Käytännön harjoittelua (leikkejä, pelejä, luontotutkimuksia, retken tekeminen)

Koulutus on kestoltaan 7 kertaa 45 minuuttia ja on toteutettavissa yhdessä tai kahdessa erässä. Koulutuksesta saat käytännöllisen ohjaajan oppaan.

Liikkujaksi – innosta vähän liikkuvat liikkumaan

Joka kolmas lapsi liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Liikkumisen vähäisyyteen on useita eri syitä: motorinen kömpelyys, oppimisvaikeudet, ylipaino jne. Liikkujaksi -koulutuksessa pohditaan keinoja vähän liikkuvien lasten liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi. Koulutus antaa ohjaajalle välineitä ja ideoita innostaa vähän liikkuvat liikkujiksi. Koulutus kestää 6 tuntia.