Varhaiskasvattajien liikunnan virikekoulutukset

 

 

KOULUTUKSET ON TARKOITETTU 0-8 -VUOTIAIDEN LIIKUNTAAN

 

Havainnoista liikkeeksi - Lasten motoristen taitojen havainnointi (3 h)
Koulutuksen tavoitteena on tarjota varhaiskasvattajalle käytännönläheinen tietopaketti lapsen motoristen perustaitojen kehittymisestä ja niiden merkityksestä lapsen kokonaiskehitykselle. Koulutuksessa lapsen motorisia perustaitoja havainnoidaan videolta, jolloin osallistujan on mahdollisuus harjaantua havainnoimaan ja tunnistamaan motoristen perustaitojen ydinkohtia. Koulutus antaa varhaiskasvattajalle välineitä havainnoinnin toteuttamiseen päivittäisessä työssä lasten parissa. Koulutus vahvistaa varhaiskasvattajan tietotaitoa lasten motoristen perustaitojen oppimisen tukijana sekä jokapäiväisen liikkumisen ja iloisten oppimiskokemusten mahdollistajana.

Esiopetusta liikunnan keinoin (9h)
Onko ryhmässäsi tai luokassasi lapsia, jotka eivät malta pysyä paikoillaan, vaikka haluaisivat oppia. Liikunta on kielen oppimisen väline ja toiminnallinen matematiikka on hauskaa. Kurssilla tutustutaan liikunnallisiin tapoihin oppia ja opettaa kognitiivisia taitoja.

Liikuntaa pienissä tiloissa (3h)
Liikkuvat lapset eivät välttämättä tarvitse salia tai kenttää. Pienessäkin tilassa saa aikaan iloista liikettä ja sykkeen nousemaan. Kurssilla kokeillaan käytännössä miten leikkien ja helposti saatavilla olevien välineiden avulla voi liikkua yhdessä lasten kanssa.

Leikitellen luistimilla (4h)
Luistelemaan oppii leikkimällä. Sovellettuina monet pelit ja leikit sopivat toteutettaviksi sekä jalan että luistimilla - siis koko talven ajan keleistä riippumatta. Kurssilla käydyn perustiedon lisäksi kurssimateriaalissa on runsaasti ideoita luistelukentille ja kaukaloihin.

Liikettä pihaleikkeihin (3h)
Pihaleikit -kurssilla palautetaan mieliin vanhoja pihaleikkejä ja keksitään itse uusia. Leikeissä toistuvat sovitut säännöt, eri-ikäisten yhdessä leikkiminen, ryhmässä toimiminen ja toisilta oppiminen - tietysti myös jännitys ja hauskuus. Kurssimateriaaleista löytyy ohjeita niin ruutuhyppelyyn kuin piilo- ja juoksuleikkeihinkin. Osa leikeistä sopii sellaisenaan koulun pihalle välituntiliikunnaksi.

Nassikkapaini (3h)
Nassikkapaini on vauhdikas vaihtoehto tytöille ja pojille ja toimii pienissäkin tiloissa. Nassikkapaini on luvallista kamppailua, puristamista, puristamiksi tulemista, toisen koskettamista, tasapainoilua, koordinaation kehittämistä. Kisailu on kivaa, kokeile!

Pallotellen (6h)
Pallo on välineenä kiehtova ja innostava. Ihan pienimmät lapset tarvitsevat pitkään oman pallon, isommat lapset halauvat pelata. Peli-iloon pääsee pelaamalla! Tällä kurssilla käytetään paljon erilaisia palloja ja opetellaan pienille lapsille sopivia pelimuunnelmia.

Päivähoidon liikunta - varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset käytäntöön (6h)
Kurssilla käsitellään päivähoidon liikuntaa monipuolisesti mm. liikunta suhteessa lapsen oppimiseen, kehitykseen ja terveyteen. Varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksiin perehdytään käytännön työn näkökulmasta ja kunkin päivähoitoyksikön omista muutostarpeistä käsin. Kurssimateriaali sisältää kokonaisuuksia, jotka auttavat liikuntakasvatuksen kehittämistyössä ja antavat paljon käytännön vinkkejä sekä lasten kanssa toimimiseen että omaan ammatilliseen kehittymiseen.

Rytmikkääsi liikkuen (3h)
Rytmikkäästi liikkuen -kurssilla liikutaan ja musisoidaan perussykkeen tahdissa. Liike ja musiikki tukevat toisiaan, kun käytetään kehosoittimia, leikitään palloilla ja lorutellaan. Kurssilla käytetään Vauhtivarpaat cd:ltä tuttuja kappaleita ja tehdään rytmikkäitä liikuntaleikkejä ja -harjoitteita, joita on helppo toteuttaa lapsiryhmän kanssa.

Seikkailuliikunta (9h)
Seikkailu kiehtoo sekä tyttöjä että poikia. Seikkailuliikunnan keinoin lapset oppivat helpoisti yhteistoiminnan taitoja sekä kehittävät omaa ongelmanratkaisukykyään. Kurssin aikana rakennetaan oma seikkailurata ja käydään läpi lapsiryhmissä kokeiltuja vaihtoehtoja.

Sujuvasti suksilla (3h)
Tiesitkö, että suksilla voi pelata vaikka sählyä ja että hiihtotaito eri tekniikoineen kehittyy parhaiten leikin lomassa. Sujuvsti suksilla -kurssilla keskustellaan hiihtovarusteista, hiihdon opettamisesta ja hiihtotekniikoiden perusteista. Kurssilla hiihdetään itse ja pääroolissa on hauskat hiihtoleikit.

Temppuillen taitavaksi (6h)
Temppuilu on hauskaa leikkiä ja kokeillen oppimista. Kurssilla tutut telineet ja välineet houkuttelevat näkemään lapsen jatkuvan liikkeellä olon uudella tavalla. Tasapainoiluleikkeihin sopii yhtä hyvin jumppapenkki tai puunrunko, kuperkeikka onnistuu patjalla tai nurmikolla ja erilaisia hyppyjä voi harjoitella millä tahansa pehmeällä alustalla. Kurssilla opetellaan mm. kuperkeikassa avustamista, tarkastellaan liikkumaan oppimista osana kasvua ja kehitystä.

Virikkeitä liikkuviin leikkeihin (3h)
Mikä tahansa leikki voi muunneltuna olla liikuntaleikki. Kurssilla käytetään puolapuita monipuolisesti, herätellään aistit liikkeelle ja kokeillaan erilaisia rentoutustapoja. Tälle kurssille tarvitset mukaasi pyykkipoikia ja pussilakanan.

Viikarit veteen (3h)
Kurssi antaa seä aroille että rohkeille pikkuviikareille suunniteltuja tuokioita veteen toteuttamista. Opetuksen apuna käytetään erilaisia välineitä, mielikuvia, satuja, leikkejä ja lauluja. Kurssimateriaalin avulla voit edetä viikareiden kanssa aina alkeisuintiin saakka.

Koulutusten ajankohdat löydät koulutuskalenteristamme.
Toteutamma myös räätälöityjä kursseja tilaajan tarpeiden mukaan.