Seuratoiminnan koulutukset

Koulutuksien avulla perehdytään järjestötoiminnan eri osa-alueisiin: luottamushenkilöiden toiminta, johtaminen, vapaaehtoisten rekrytointi ja talous.

Puheenjohtaja- ja sihteerikurssi / Hyvän seuran hallinto (3 h) 

Urheiluseuran toiminta perustuu seuran omiin sääntöihin ja yhdistyslakiin. Koulutuksessa käydään läpi hyvän seurahallinnon perusteita. Hyvä hallinto luo vahvan ja kestävän pohjan seuratoiminnalle. Tiedämme miten toimimme ja vältämme turhat riidat. Teemoina ovat mm. päätöksenteko seurassa, seuran hallinnon toiminta, jäsenyys ja maksut seurassa.

Ennakkotehtävänä osallistuja tutustuu oman seuran sääntöihin. Oman seuran säännöt kannattaa ottaa  mukaan koulutukseen. 

Hyvän seuran verotus (3 h) 

Raha liikkuu urheiluseurassa. Aina, kun näin tapahtuu, pitää miettiä myös rahan verotuksellisia näkökulmia. Koulutuksessa käydään läpi seuran varainhankinnan verotuksen perusteita ja seuran maksamia kulukorvauksia. Tehdään myös pieni katsaus urheilijoiden rahastojärjestelmään. Käsittelyssä on mm. urheilutoiminnan tulot, talkootyö ja matkakorvaukset vapaaehtoisille.

Hyvän seuran viestintä (3 h)

Aktiivinen viestintä on hyvän seuran olennaisia tunnusmerkkejä. Kaikille urheiluseurassa toimiville suunnatussa viestintäkoulutuksessa käydään läpi tiedotusopin peruskäsitteet, seuran ulkoinen kuva, tiedotusvastuut urheiluseurassa, ulkoinen tiedottaminen urheiluseurassa ja yleiskatsaus tiedotusvälineisiin.

Urheilun johtaminen hyvässä seurassa (3 h)

Yhteisöllisyys ja ihmisten johtaminen (3 h)

Urheiluseuran markkinointi (3 h)

Koulutuksen tavoitteena on tarjota pohjoiskarjalaisille urheiluseuroille vinkkejä ja käytännön työkaluja, joiden avulla voidaan saada nykyistä vakaampaa tukea yritysyhteistyöstä.

Rekrytointi ja kannustaminen urheiluseurassa (3 h)

Koulutuksen aikana käydään läpi harrastukseen sitoutumista ja ajankäytöllisiä haasteita tämän päivän seuratoiminnassa. Kurssilla läpikäytäviä asioita ovat mm. :

  • ketä, kenen ja miten kannattaa kysyä uusia toimijoita mukaan seuratoimijoiksi
  • kuinka pilkkoa seuratehtävät niin, että ne jaksaa kantaa siviilikiireiden keskellä
  • tarkat tehtävänkuvat ja perehdyttäminen tärkeinä tekijöitä rekrytoinnissa
  • palkitsemisen muodot ja merkitys
  • vuosikellon, tehtäväkorttien ym. apuvälineiden käyttö toimintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa

Vanhemmat ja lapsen liikuntaharrastus

Keskustelutilaisuutena käytävä koulutus, jossa pohditaan mitä vanhempien olisi hyvä tietää lapsensa liikuntaharrastuksesta yleisellä tasolla (ravinto, lepo, harjoittelun määrä…)

Koulutukset voidaan järjestää tilauskoulutuksena, jolloin koulutuksen hinta on 360 euroa/koulutus + kouluttajan matkakulut.

Lisätietoa seuratoiminnan koulutuksista Jouni Lehtimäeltä

jouni.lehtimaki@pokali.fi