Lasten liikunnan ohjaajakoulutus

 

Koulutus toteutetaan yhdessä osassa, kaikki osat 1-3.

OSA 1: Tervetuloa lasten liikunnan ohjaajaksi

Koulutuksesta saat ensimmäiset työkalut lasten liikunnan ohjaukseen. Koulutuksessa paneudutaan ohjaajan tehtäviin ja merkitykseen liikuntaan innostajana. Osallistuja saa avaimia positiivisen ja turvallisen ilmapiirin luomiseen, hyvin organisoidun liikuntatuokion suunnitteluun, leikin ohjaamiseen sekä vanhempien kanssa toimimiseen. Koulutuksessa liikutaan ja leikitään, joten osallistuja saa valmiita esimerkkejä käytäntöön.  Lisäksi koulutuksessa tutustutaan Löydä Liikunta -taitokortteihin ja -tuokioihin ja niiden hyödyntämismahdollisuuksiin. Koulutus on tarkoitettu uusille tai vähän ohjauskokemusta omaaville ohjaajille.

OSA 2: Monipuolinen lasten liikunta

Koulutuksessa syvennytään monipuolisen liikunnan merkitykseen lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisessa kehityksessä. Koulutuksessa tutustutaan aktiivisesti pelaten ja leikkien erilaisiin keinoihin toteuttaa liikuntaa monipuolisesti. Osallistujat saavat eväitä monipuolisten liikuntatuokioiden suunnitteluun sekä ohjausta tunti- ja kausisuunnitelmien koostamisessa. Lisäksi tutustutaan miten jäsentämistä ja ohjaamisen soveltamista voidaan käyttää apuna lasten erilaisuuden tukemiseen ohjatussa toiminnassa. Koulutus soveltuu kokeneemmille ohjaajille, pienten lasten valmentajille sekä opettajille.

OSA 3: Fyysinen toimintakyky lasten liikunnassa

Koulutus painottuu fyysiseen toimintakykyyn sekä sen vaikutukseen lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä sen terveysvaikutuksiin. Koulutus antaa ohjaajalle käytännön ideoita peleistä ja leikeistä, joilla lasten fyysisen kunnon eri osa-alueita voi kehittää. Liikunnan lisäksi koulutuksessa pohditaan päivärytmin sekä muiden elintapojen vaikutusta kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Lisäksi tutustutaan miten monipuolista liikkumista voidaan tukea käyttämällä erilaisia ohjaustyylejä. Koulutus soveltuu kokeneemmille ohjaajille, pienten lasten valmentajille sekä opettajille.

Aika:14.9.2019 klo 9-17
Paikka:Urheilutalo-Uimahalli Vespeli (Urheilutie 7, Kitee)
Hinta:

maksuton (Kitee ja Rääkkylä sekä Olympiakomitea vastaavat koulutuksen kuluista)

Halutessaan voi tilata itselleen lisämateriaaliksi Taitokortti-kansion, hinta 60€.

Ilmoittautuminen:6.9. mennessä