Kerho-ohjaajien liikunnan virikekoulutukset

 

Pohjois-Karjalan Liikunta ry järjestää iltapäiväkerhojen ohjaajille, liikuntakerhojen ohjaajille sekä muille liikunnasta kiinnostuneille kerho-ohjaajille monipuolisesti erilaisia koulutuksia. Osa koulutuksista on kohdennetty selkeästi tietylle kohderyhmälle (esimerkiksi Liikkuva iltapäivä-prosessikoulutus) ja osa taas sopii kaikille. 

Koulutuksia järjestetään avoimina koulutuksina. Katso tarkemmat tiedot koulutuskalenterista. Järjestämme kunta- ja kerhokohtaisia iltapäiväkerhojen ohjaajakoulutuksia, jos osallistujia on vähintään 10 henkilöä/koulutus. 

 

Iltapäiväkerho-ohjaajat

 

Liikkuva Iltapäivä –ohjaajakoulutus

Koulutus on aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajille suunnattu työyhteisökoulutus. Koulutuksen tavoitteena on mahdollistaa tunti fyysistä aktiivisuutta jokaiselle lapselle jokaisena AP/IP-toiminnan päivänä. Tavoitteen saavuttamiseksi koulutusprosessin aikana tuotetaan liikkumissuunnitelma AP/IP-toimintaan koko lukuvuodeksi. Koulutus toteutetaan yhden lukukauden aikana ja se kestää 3 x 3 h.  

 

Liikuntakerho-ohjaajat

 

Löydä Liikunta –kerho-ohjaajakoulutus
Koulutuksen kohderyhmä on 6-12 -vuotiaiden lasten liikuntakerhojen ohjaajat. Koulutuksessa käsitellään lasten liikunnan arvoja ja ohjaajien roolia sekä leikin mahdollisuuksia lasten liikunnassa. Koulutuksen tavoitteena on tarjota työkaluja ohjaajalle liikunnallisesti monipuoliseen ja liikkumaan innostavaan alakoulun liikuntakerhoon. Ohjaajat saavat käytännön vinkkejä käytännön ohjaamistyöhön ja monipuolisen liikunnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Koulutuksessa ohjaajille esitellään uusi monitaiturimerkistö ja sen hyödyntämisen mahdollisuudet kerhoissa. Koulutus kestää 6 h ja siihen mahtuu korkeintaan 20 osallistujaa.

Koulutuksessa hyödynnetään Löydä liikunta-taitokortteja. Kortit voi ostaa itselleen täältä.

 

Liikunnan virikekoulutukset kerho-ohjaajille

 
Avaimet luontoon
Avaimet luontoon -koulutus antaa valmiudet ohjata 7–12-vuotiaille matalan kynnyksen ulkoilutoimintaa lähiluonnossa. Koulutus on suunnattu aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajille, mutta soveltuu myös muuhun lasten kerhotoimintaan.


Koulutus koostuu seuraavista kokonaisuuksista:
·         Luonto leikkimis- ja oppimisympäristönä
·         Ohjaajana toimiminen luonnossa
·         Varusteet ja turvallisuus
·         Toiminnan suunnittelu vuodenajat huomioiden


Käytännön harjoittelua (leikkejä, pelejä, luontotutkimuksia, retken tekeminen)
Koulutus on kestoltaan 7x45 minuuttia ja on toteutettavissa yhdessä tai kahdessa erässä. Koulutuksesta saat käytännöllisen ohjaajan oppaan.

 
Liikkujaksi – innosta vähän liikkuvat liikkumaan
Joka kolmas lapsi liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Liikkumisen vähäisyyteen on useita eri syitä: motorinen kömpelyys, oppimisvaikeudet, ylipaino jne. Liikkujaksi -koulutuksessa pohditaan keinoja vähän liikkuvien lasten liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi. Koulutus antaa ohjaajalle välineitä ja ideoita innostaa vähän liikkuvat liikkujiksi. Koulutus kestää 6 tuntia.