Kerho-ohjaajien liikunnan koulutukset

 

Pohjois-Karjalan Liikunta ry järjestää iltapäiväkerhojen ohjaajille, liikuntakerhojen ohjaajille sekä muille liikunnasta kiinnostuneille kerho-ohjaajille monipuolisesti erilaisia koulutuksia. Osa koulutuksista on kohdennetty selkeästi tietylle kohderyhmälle (esimerkiksi Liikkuva iltapäivä-prosessikoulutus) ja osa taas sopii kaikille. 

Koulutuksia järjestetään avoimina koulutuksina. Katso tarkemmat tiedot koulutuskalenterista. Järjestämme kunta- ja kerhokohtaisia iltapäiväkerhojen ohjaajakoulutuksia, jos osallistujia on vähintään 10 henkilöä/koulutus. 

 

Iltapäiväkerho-ohjaajat

 

Liikkuva Iltapäivä –ohjaajakoulutus

Koulutus on aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajille suunnattu työyhteisökoulutus. Koulutuksen tavoitteena on mahdollistaa tunti fyysistä aktiivisuutta jokaiselle lapselle jokaisena AP/IP-toiminnan päivänä. Tavoitteen saavuttamiseksi koulutusprosessin aikana tuotetaan liikkumissuunnitelma AP/IP-toimintaan koko lukuvuodeksi. Koulutus toteutetaan yhden lukukauden aikana ja se kestää 3 x 3 h.  

 

Liikuntakerho-ohjaajat

 

Lasten liikunnan ohjaajakoulutus

OSA 1: Tervetuloa lasten liikunnan ohjaajaksi

Koulutuksesta saat ensimmäiset työkalut lasten liikunnan ohjaukseen. Koulutuksessa paneudutaan ohjaajan tehtäviin ja merkitykseen liikuntaan innostajana. Osallistuja saa avaimia positiivisen ja turvallisen ilmapiirin luomiseen, hyvin organisoidun liikuntatuokion suunnitteluun, leikin ohjaamiseen sekä vanhempien kanssa toimimiseen. Koulutuksessa liikutaan ja leikitään, joten osallistuja saa valmiita esimerkkejä käytäntöön.  Lisäksi koulutuksessa tutustutaan Löydä Liikunta -taitokortteihin ja -tuokioihin ja niiden hyödyntämismahdollisuuksiin. Koulutus on tarkoitettu uusille tai vähän ohjauskokemusta omaaville ohjaajille.

OSA 2: Monipuolinen lasten liikunta

Koulutuksessa syvennytään monipuolisen liikunnan merkitykseen lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisessa kehityksessä. Koulutuksessa tutustutaan aktiivisesti pelaten ja leikkien erilaisiin keinoihin toteuttaa liikuntaa monipuolisesti. Osallistujat saavat eväitä monipuolisten liikuntatuokioiden suunnitteluun sekä ohjausta tunti- ja kausisuunnitelmien koostamisessa. Lisäksi tutustutaan miten jäsentämistä ja ohjaamisen soveltamista voidaan käyttää apuna lasten erilaisuuden tukemiseen ohjatussa toiminnassa. Koulutus soveltuu kokeneemmille ohjaajille, pienten lasten valmentajille sekä opettajille.

OSA 3: Fyysinen toimintakyky lasten liikunnassa

Koulutus painottuu fyysiseen toimintakykyyn sekä sen vaikutukseen lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä sen terveysvaikutuksiin. Koulutus antaa ohjaajalle käytännön ideoita peleistä ja leikeistä, joilla lasten fyysisen kunnon eri osa-alueita voi kehittää. Liikunnan lisäksi koulutuksessa pohditaan päivärytmin sekä muiden elintapojen vaikutusta kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Lisäksi tutustutaan miten monipuolista liikkumista voidaan tukea käyttämällä erilaisia ohjaustyylejä. Koulutus soveltuu kokeneemmille ohjaajille, pienten lasten valmentajille sekä opettajille.

 

Liikunnan virikekoulutukset kerho-ohjaajille

 
Avaimet luontoon
Avaimet luontoon -koulutus antaa valmiudet ohjata 7–12-vuotiaille matalan kynnyksen ulkoilutoimintaa lähiluonnossa. Koulutus on suunnattu aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajille, mutta soveltuu myös muuhun lasten kerhotoimintaan.


Koulutus koostuu seuraavista kokonaisuuksista:
·         Luonto leikkimis- ja oppimisympäristönä
·         Ohjaajana toimiminen luonnossa
·         Varusteet ja turvallisuus
·         Toiminnan suunnittelu vuodenajat huomioiden


Käytännön harjoittelua (leikkejä, pelejä, luontotutkimuksia, retken tekeminen)
Koulutus on kestoltaan 7x45 minuuttia ja on toteutettavissa yhdessä tai kahdessa erässä. Koulutuksesta saat käytännöllisen ohjaajan oppaan.

 
Liikkujaksi – innosta vähän liikkuvat liikkumaan
Joka kolmas lapsi liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Liikkumisen vähäisyyteen on useita eri syitä: motorinen kömpelyys, oppimisvaikeudet, ylipaino jne. Liikkujaksi -koulutuksessa pohditaan keinoja vähän liikkuvien lasten liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi. Koulutus antaa ohjaajalle välineitä ja ideoita innostaa vähän liikkuvat liikkujiksi. Koulutus kestää 6 tuntia.