Kerho-ohjaajien liikunnan koulutukset

 

Pohjois-Karjalan Liikunta ry järjestää iltapäiväkerhojen ohjaajille, liikuntakerhojen ohjaajille sekä muille liikunnasta kiinnostuneille kerho-ohjaajille monipuolisesti erilaisia koulutuksia. Osa koulutuksista on kohdennetty selkeästi tietylle kohderyhmälle (esimerkiksi Liikkuva iltapäivä-prosessikoulutus) ja osa taas sopii kaikille. 

Koulutuksia järjestetään avoimina koulutuksina. Katso tarkemmat tiedot koulutuskalenterista. Järjestämme kunta- ja kerhokohtaisia iltapäiväkerhojen ohjaajakoulutuksia, jos osallistujia on vähintään 10 henkilöä/koulutus. 

 

Iltapäiväkerho-ohjaajat

 

Liikkuva Iltapäivä –ohjaajakoulutus

Koulutus on aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajille suunnattu työyhteisökoulutus. Koulutuksen tavoitteena on mahdollistaa tunti fyysistä aktiivisuutta jokaiselle lapselle jokaisena AP/IP-toiminnan päivänä. Tavoitteen saavuttamiseksi koulutusprosessin aikana tuotetaan liikkumissuunnitelma AP/IP-toimintaan koko lukuvuodeksi. Koulutus toteutetaan yhden lukukauden aikana ja se kestää 3 x 3 h.  

 

Liikuntakerho-ohjaajat

 

Lasten liike -ohjaajakoulutukset

Aloittelevat ja nuoret ohjaajat

Uudistunut Olympiakomitean Lasten liike -ohjaajakoulutus antaa ohjaajalle perustiedot kaikille avoimen liikunnallisen harrastusryhmän ohjaamiseen. Koulutus on suunnattu aloitteleville tai nuorille ohjaajille, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan ohjauskokemusta. Koulutus on erinomainen startti ohjaajan polulle.

Lisätietoja tästä

Koulutuksen kesto on yhteensä 6 tuntia, sisältäen ennakkotehtävän 1h, kontaktiosan 4h ja pienryhmätapaamisen verkossa 1h (~1-3kk kontaktiosan jälkeen). Lisäksi kontaktiosan jälkeen kokemuskorttitehtävä.

 

Kokeneet ohjaajat ja opettajat

Uudistunut Olympiakomitean Lasten liike -ohjaajakoulutus syventää ohjaajan tietämystä lasten liikunnasta, haastavien tilanteiden ohjaamisesta sekä lasten sisäisen motivaation ja liikunnallisen taitavuuden tukemisesta. Koulutus on suunnattu kokeneille ohjaajille sekä soveltuu hyvin myös opettajille.

Ohjaajien aiempia kokemuksia hyödynnetään osana koulutustehtäviä.

Lisätietoja tästä.

 

Koulutuksen kesto 4 tuntia,sisältäen ennakkotehtävän 1h ja kontaktiosan 3h

 

Liikunnan virikekoulutukset kerho-ohjaajille

 
Avaimet luontoon
Avaimet luontoon -koulutus antaa valmiudet ohjata 7–12-vuotiaille matalan kynnyksen ulkoilutoimintaa lähiluonnossa. Koulutus on suunnattu aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajille, mutta soveltuu myös muuhun lasten kerhotoimintaan.


Koulutus koostuu seuraavista kokonaisuuksista:
·         Luonto leikkimis- ja oppimisympäristönä
·         Ohjaajana toimiminen luonnossa
·         Varusteet ja turvallisuus
·         Toiminnan suunnittelu vuodenajat huomioiden


Käytännön harjoittelua (leikkejä, pelejä, luontotutkimuksia, retken tekeminen)
Koulutus on kestoltaan 7x45 minuuttia ja on toteutettavissa yhdessä tai kahdessa erässä. Koulutuksesta saat käytännöllisen ohjaajan oppaan.

 
Liikkujaksi – innosta vähän liikkuvat liikkumaan
Joka kolmas lapsi liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. Liikkumisen vähäisyyteen on useita eri syitä: motorinen kömpelyys, oppimisvaikeudet, ylipaino jne. Liikkujaksi -koulutuksessa pohditaan keinoja vähän liikkuvien lasten liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi. Koulutus antaa ohjaajalle välineitä ja ideoita innostaa vähän liikkuvat liikkujiksi. Koulutus kestää 6 tuntia.