Toiminnallinen oppiminen varhaiskasvatuksessa

  • ti 11.10.2022 klo 1720

Toiminta ja liike liittyvät oleellisesti kaikkeen lapsen oppimiseen. Lapsi oppiikin parhaiten koko kehoaan ja kaikkia aistejaan käyttämällä. Koulutuksessa opitaan toiminnallistamaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen erilaisia oppimistilanteita toimintaa ohjaavien asiakirjojen mukaisesti. Koulutus perustuu kahteen toiminnallisuuden näkökulmaan: liike tuodaan oppisisältöön tai oppisisältö viedään liikkeeseen. Pääpaino on ensisijaisesti havainnollistaa liikkeen ja kehollisuuden mahdollisuuksia osaamisen osa-alueiden opettamisessa.


Kouluttajana varhaiskasvatuksen opettaja, liikunnanohjaaja (AMK) Päivi Piminäinen

Koulutuksen hinta 25€ / henkilö. 

Kuva Liikunnan aluejärjestöt: Tero Takalo-Eskola