VIRE-hanke

Virtaa ja elinvoimaa seuroihin Vaara-Karjalassa (VIRE) -kehittämishanke

Virtaa ja elinvoimaa seuroihin Vaara-Karjalassa (VIRE) -kehittämishanke, logo.

VIRE -kehittämishankkeen tarkoituksena on edistää urheiluseurojen ja muiden liikuntaa tarjoavien yhdistysten toimintaa, osaamista, yhteistyötä ja liikuntapalveluita Vaara-Karjalan Leaderin toiminta-alueella. 

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Tarkoituksena on myös lisätä hankkeen toimintakuntien eli Lieksan, Nurmeksen ja Juukan elinvoimaisuutta lisääntyneen toiminnan kautta.

Hanke kohdistuu kahden vuoden aikana noin 20-30 liikunta- ja urheiluseuraan ja muuhun paikalliseen vapaaehtoistoimintaan perustuvaa liikuntaa järjestävään yhteisöön (esimerkiksi kyläyhdistykset, kansanterveysjärjestöt ja 4H). Näillä järjestöillä on halua verkostoitua hankkeen kautta yhteisen toiminnan suunnitteluun. Kukin mukaan tuleva seura tai yhteisö saa hankkeelta vuoden aikana 3-4 kpl seurakonsultointia (á 3 tuntia) ja 2 kuntakohtaista seurojen yhteiskoulutusta (á 3 tuntia). Lisäksi seura tai yhteisö saa yhdistyksen pitkäjänteistä toimintaa jatkossa avustavan, hankkeen aikana yhdessä suunnitellun kirjallisen tuotoksen, esimerkiksi toimintakäsikirjan. Näiden lisäksi mukana olevat seurat ja yhdistykset saavat näkyvyyttä toiminnalleen hankkeessa toteutettavien kuntakohtaisten liikunnallisten tapahtumien avulla (yhteensä 8-10 kappaletta). Viimeksi mainittujen tapahtumien suunnittelupalavereja pidetään 3-4 kappaletta per tapahtuma (á 3 tuntia). Seurojen konsultoinnissa hyödynnetään perinteisten vierailukäyntien lisäksi myös etäyhteyksiä ja digitaalisia työvälineitä. Yhteensä kukin seura saa apua ja opastusta hankkeesta noin 30-40 tuntia per vuosi.

Virtaa ja elinvoimaa seuroihin Vaara-Karjalassa (VIRE) -kehittämishanke toteutetaan 4.1.2021-31.12.2022 välisenä aikana.

Yhteystiedot

Jouni Lehtimäki

  • Hankekoordinaattori
  • jouni.lehtimaki(at)pokali.fi
  • Puh. 050 399 5508
Jouni Lehtimäki, esittelykuva.

Hankkeessa mukana

VIRE-kehittämishankkeessa ovat mukana: Maaseuturahasto, Eu Leader-ohjelma, Vaara-Karjalan Leader, Maaseutu 2020 ja Pohjois-Karjalan Liikunta.

EU maaseuturahasto, logo, Maaseutu.fi - Etusivu.
Eu Leader ohjelma, logo, LEADER/CLLD, The European Network for Rural Development (ENRD) - etusivu.
Leader Vaara-Karjala, logo, Vaara-Karjalan Leader ry - Etusivu.
Maaseutu 2020, logo, Maaseutu.fi - Etusivu.
Pohjois-Karjalan Liikunta, logo.