Lisätään liikettä suomalaisille työpaikoille
 

Suurimmalla osalla suomalaisista työpaikoista tuetaan henkilöstön liikkumista, mutta usein siitä puuttuu suunnitelmallisuus ja seuranta. Eniten tukea käyttävät hyväkseen jo valmiisti liikunnallisesti aktiiviset. Jotta henkilöstöliikunnalla saadaan tuloksia aikaan, tulee sen olla suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Yksittäisillä irrallisilla toimenpiteillä tai pelkällä taloudellisella tuella tuloksia ei saada aikaan. Suomen Aktiivisin työpaikka -kartoituksen avulla selvitätte työpaikan henkilöstöliikunnan tämän hetkisen tilanteen ja saatte konkreettiset toimenpide-ehdotukset sekä asiantuntijan tuen.

 

Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoitus

Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoitus on työkalu työpaikan liikuntaohjelman suunnitteluun ja arviointiin. Suosittelemme kartoitusta yli 30 henkilöä työllistäville organisaatioille. Kartoitukseen sisältyy sähköinen kysely, jossa käydään läpi hyvin toteutetun liikuntaohjelman yhdeksän osa-aluetta.

  •     Liikunnan asema, johtaminen ja resursointi
  •     Yhteistyö työterveyshuollon kanssa
  •     Liikunnan olosuhteet
  •     Liikuntapalvelut
  •     Liikunnan viestintä
  •     Liikuntaan aktivointi ja fyysisen aktiivisuuden edistäminen
  •     Liikunnan tuen määrä henkilöstölle
  •     Henkilöstön liikunta-aktiivisuus
  •     Seurantajärjestelmät

 

Osallistuminen kannattaa

Osallistuminen kertoo aidosta halusta kehittää työntekijöiden hyvinvointia liikunnan avulla.

Osallistumalla Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailuun työpaikka saa kattavan palauteraportin kartoituksesta. Kartoituksesta selviävät liikuntaohjelman vahvuudet ja kehityskohteet sekä konkreettiset toimenpide-ehdotukset perustuen henkilöstöliikunnan yhdeksään hyvään käytäntöön. Tämän jälkeen järjestetään palautetilaisuus, jossa asiantuntija auttaa raportin tulkinnassa ja opastaa kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa. Palautteiden antajina sekä apuna toimenpiteiden suunnittelussa toimivat Olympiakomitean ja liikunnan aluejärjestöjen asiantuntijat.

 

Suomen Aktiivisin Työpaikka sertifikaatti

Mikäli yritys saa yli 50 % kartoituksen pisteistä, myönnetään sille Suomen Aktiivisin Työpaikka sertifikaatti tunnustukseksi hyvin toteutetusta liikuntaohjelmasta ja näin myös mahdollisuus osallistua Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailuun. Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoitus on hyvä työpaikan liikuntaohjelman arviointityökalu, joka kannattaa tehdä säännönmukaisesti joka toinen vuosi. Sertifikaatti on voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Suomen Aktiivisin Työpaikka voittaja tunnustuksen saajan valitsee Olympiakomitean muodostama henkilöstöliikunnan asiantuntijaraati. Vuosittaisen kilpailun voittaja palkitaan Urheilugaalassa.

 

Osallistumisen hinta 500 € (alv 24 %)

Osallistu heti osoitteessa www.suomenaktiivisintyopaikka.fi/

Lisätietoja: Aikuisliikunnan kehittäjä Tomi Pyylampi, tomi.pyylampi@pokali.fi, 040 773 9243