KKI-hanketuki

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma jakaa taloudellista tukea paikallisille toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja kannustaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin. Hanketukihaku on avoin kaikille rekisteröidyille yhteisöille, kuntia lukuun ottamatta (kunnat voivat hakea tukea paikallisesta aluehallintovirastosta).

 

Taloudellista tukea myönnetään hankkeille, jotka parhaiten täyttävät seuraavat kriteerit:

  • Hanke aktivoi liikkumaan työikäisiä, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän.

  • Hankkeella on toimintamalli, joka houkuttelee ei lainkaan tai vähän liikkuvia ihmisiä liikunnallisen elämäntavan alkuun.

  • Hanketta järjestävät useat eri tahot, joille kohderyhmän aktivoiminen liikkumaan on yhteinen tavoite.

  • Hankkeen hakema avustus on korkeintaan puolet kokonaiskuluista. Tukea ei myönnetä mittaviin välinehankintoihin, matkakorvauksiin eikä yksittäisten tapahtumien järjestämiseen.

  • KKI-ohjelma voi myöntää avustusta myös sellaisille hankkeille, jotka tukevat KKI-toiminnan aloittamista ja tavoitteita.

 

KKI-hanketuessa on vuosittain kaksi hakuaikaa: 1.-31.3. sekä 1.-30.9. Samalle hankkeelle voidaan myöntää tukea joka toisella hakukierroksella. Tuen hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella, joka löytyy KKI-ohjelman verkkosivuilta.

KKI-ohjelman verkkosivuilta löytyy kattavasti tietoa hankkeen suunnittelusta ja tuen hakemisesta sekä esimerkkejä tuetuista hankkeista ja hyvistä toimintamalleista.

Neuvoja hankkeen suunnitteluun ja tuen hakemiseen antaa myös:

Aikuisliikunnan kehittäjä
Tomi Pyylampi
tomi.pyylampi@pokali.fi, 040 773 9243

www.kkiohjelma.fi/hanketuki