Hankkeet

 

Pokali toteuttaa tällä hetkellä seuraavia aikuisten kunto- ja terveysliikuntaan liittyviä hankkeita:

 

1. KKI -hanke "Pohjois-Karjala - Liikkuvan ja terveen ihmisen maakunta", johon liittyen Pokali toimii muun muassa KKI -toiminnan maakunnallisena koordinaattorina.

 

2. Tulevaisuuden liikuntakunta- kehittämishanke (Tuli- hanke), joka käynnistyi huhtikuussa 2016 ja kestää vuoteen 2019 huhtikuun loppuun saakka.

Tuli -hankkeen päämääränä on turvata liikunnan asema muuttuvassa kuntakentässä. Hankkeessa luodaan kuntakohtaisia toimintamalleja liikuntapalvelujen turvaamiseksi, lisätään liikunta-aktiivisuutta Pohjois-Karjalan alueella, tuetaan pohjoiskarjalaisten urheiluseurojen liikuntapalvelujen parantamista sekä kehitetään ennaltaehkäisevää liikuntaneuvontaa.