Hankkeet

 

Pokali toteuttaa tällä hetkellä seuraavia aikuisten kunto- ja terveysliikuntaan liittyviä hankkeita:

1. Työkuntoa Keski-Karjalaan -hanke on Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen ja Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n (Pokali) yhteishanke, jolla haetaan pysyviä ratkaisumalleja työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi Keski-Karjalan alueella. Hankkeen tavoitteena on kehittää työterveyshuollon ja kuntien vapaa-aikatoimen yhteistyömuotoja prosessinomaisen elintapavalmennuksen järjestämiseksi, luoda tähän kustannustehokas asiakasprosessi sekä saada näyttöä toiminnan vaikuttavuudesta.