Hankkeet

Pokali toteuttaa tällä hetkellä seuraavia aikuisten kunto- ja terveysliikuntaan liittyvää hanketta:

1. KKI -hanke "Pohjois-Karjala - Liikkuvan ja terveen ihmisen maakunta", johon liittyen Pokali toimii muun muassa KKI -toiminnan maakunnallisena koordinaattorina.

2. Tulevaisuuden liikuntakunta- kehittämishanke (Tuli- hanke), joka käynnistyi huhtikuussa 2016 ja kestää vuoden 2018 loppuun saakka.

Tuli -hankkeen päämääränä on turvata liikunnan asema muuttuvassa kuntakentässä. Hankkeessa luodaan kuntakohtaisia toimintamalleja liikuntapalvelujen turvaamiseksi, lisätään liikunta-aktiivisuutta Pohjois-Karjalan alueella, tuetaan pohjoiskarjalaisten urheiluseurojen liikuntapalvelujen parantamista sekä kehitetään ennaltaehkäisevää liikuntaneuvontaa.