Aikuisväestön hyvinvoinnin edistämisessä aktiivisilla elämäntavoilla ja liikunnalla on keskeinen merkitys. Molemmat muun muassa ennaltaehkäisevät useita kansansairauksia, millä puolestaan on suora vaikutus mm. kansantalouteen. Alle puolet suomalaisesta aikuisväestöstä liikkuu riittävästi terveytensä kannalta. Pokalin yhtenä keskeisenä tehtävänä onkin pohjoiskarjalaisten aktivoiminen terveyttä edistävään aktiiviseen toimintaan ja liikuntaan.

 Tavoitteenamme on:

  • Pohjoiskarjalaisen aikuisväestön aktivoiminen terveyttä ylläpitävään ja edistävään liikuntaan
  • Yhdistysten ja työyhteisöjen osaamisen edistäminen kunta- ja terveysliikunnassa.
     

Toimintamme painotuksena on:

  • Kunto- ja terveysliikuntahankkeet
  • Kunto- ja terveysliikunnan koulutus
  • Liikuntakampanjat ja -tapahtumat
  • Liikuntapalvelut yhdistyksille ja työyhteisöille
  • Tiedottaminen ja viestintä