Aikuisliikunta - "Liikunnasta elämänlaatua ja toimintakykyisyyttä pohjoiskarjalaisille."

 

 Tavoitteenamme on:
* Pohjois-Karjalan aikuisväestön aktivoiminen terveyttä edistävään liikuntaan
* Yhdistysten ja työyhteisöjen osaamisen edistäminen kunto- ja terveysliikunnassa

Toimintamme painotuksena on:
* Kunto- ja terveysliikuntahankkeet
* Kunto- ja terveysliikunnan koulutus
* Liikuntakampanjat ja -tapahtumat
* Liikuntapalvelut yhdistyksille ja työyhteisöille