Nuorten kesätyöavustukset urheiluseuroille haettavissa

21.4.2021

Nuorten kesätöitä ja kesätoimintaa tuetaan

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko on myöntänyt 1 710 425 euroa nuorten harrastus- ja kesätoiminnan sekä kesäyrittäjyyden lisäämiseen ja kehittämiseen. Avustuksilla tuetaan nuorten toimintaa järjestävien kesätyöntekijöiden lyhytaikaista palkkaamista sekä nuorten kesäyrittäjyyttä ja työelämätaitoja.

Liikunnan 15 aluejärjestöä jakavat saamansa miljoona euroa avustuksina edelleen urheiluseuroille, jotka työllistävät ja osallistavat nuoria erilaisiin kesätöihin.

Avustettavalla toiminnalla lisätään lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta ja liikunnallisuutta sekä lisätään toiminnan laatua, kun palkattavien apuohjaajien avulla voidaan lisätä ryhmiä ja ryhmissä yksilöllistä ohjausta ja huomiota.

Nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämiseen ja kehittämiseen myönnettyä avustusta saa käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei saa käyttää jo palvelussuhteessa olevan työntekijän palkkaukseen tai palkkioihin.

- Kaikki tiedämme, että korona-aika on ollut raskasta lapsille ja nuorille. Siksi tulevana kesänä on vielä tavallistakin tärkeämpää tarjota lapsille ja nuorille matalan kynnyksen mielekästä vapaa-ajan toimintaa ja kesätöitä. Olen tyytyväinen, että eri toimijat ovat lähteneet aktiivisesti mukaan ja tarttuneet haasteeseen lisätä nuorten kesätyö- ja kesätoimintamahdollisuuksia, sanoo ministeri Annika Saarikko.

 

Pohjois-Karjalan Liikunta ry sai nuorten kesäsetelirahaa yhteensä 52 500 euroa. Sillä rahalla tullaan palkkaamaan alueen urheiluseuroihin yhteensä 75 nuorta töihin

 

Ministeriön myöntämää avustusta voidaan käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei voida käyttää lisäpalkan tai –palkkion maksamiseen järjestön koko- tai osa-aikaiselle, palvelussuhteessa jo olevalle työntekijälle.  Ministeriön myöntämällä avustuksella voidaan kattaa henkilön palkka- tai palkkiokuluista enintään 700 euron osuus/henkilö. Avustusta hakevalla järjestöllä tulee olla riittävää kokemusta työnantajana toimimisesta sen varmistamiseksi, että avustuksella palkattava työntekijä saa tehtäväänsä riittävän tuen ja ohjauksen. Ensisijaisesti työllistymään halutaan 15-18-vuotiaita, mutta nuoreksi määritellään tässä tukihaussa 15-29 -vuotiaat. Nuorten kesätyön lyhytaikainen palkkaaminen ajalla 1.5.-30.9.2021, kokonaistyöaika vähintään 2 viikkoa, 5-6 tuntia päivässä.

 

Hakemus on jätettävä viimeistään keskiviikkona 28.4.2021 klo 23.59 mennessä linkin takana olevalla lomakkeella:

https://link.webropol.com/s/kesatyollistaminen21

 

Prosessi lyhyesti:

1. Seura täyttää yllä olevan hakukaavakkeen.

2. Pohjois-Karjalan Liikunta ry hyväksyy hakemuksen (tai pyytää lisätietoja) ja lähettää delegointisopimuksen yhteyshenkilön sähköpostiin.

3. Seura tekee ja allekirjoittaa työsopimuksen sekä delegointisopimuksen ja toimittaa ne Pohjois-Karjalan liikunnalle (allekirjoita ja lähetä jouni.lehtimaki@pokali.fi tai lähetä/toimita osoitteeseen:

Pohjois-Karjalan Liikunta ry, Jouni Lehtimäki, Rantakatu 35, 80100 Joensuu)

4. Pohjois-Karjalan Liikunta ry suorittaa maksun seuran osoittamalle tilille kesä-, tai heinäkuun alussa.

5. Seura tekee lyhyen raportin Pohjois-Karjalan liikunnalle työn suorittamisen jälkeen.

 

Lisätietoja:

Jouni Lehtimäki

Työllisyysasiantuntija

puh. +358 50 3995508

jouni.lehtimaki@pokali.fi