Pokalin kevätkokous pidettiin 11.4.2019

12.4.2019

POKALIN TOIMINTAVUOSI 2018 OLI VIREÄ JA MONIPUOLINEN

 

Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n (Pokali) kevätkokous pidettiin torstaina 11.4.2019 Joensuussa. Kokous totesi Pokalin 21. toimintavuoden olleen vilkas ja monipuolinen. Pokalin asema maakunnallisena liikunnan asiantuntija-, kehittämis- ja yhteistyöjärjestönä oli edelleen vahva.

Pokali järjesti toimintavuoden aikana erilaisia kampanjoita, koulutuksia, tilaisuuksia ja tapahtumia yhteensä 900 kappaletta, joihin osallistui noin 11 700 osanottajaa. Pokali toteutti vuoden 2018 aikana 110 erilaista koulutustilaisuutta, joihin osallistui 1 384 seurajohtajaa, valmentajaa, ohjaajaa, opettajaa jne.

Keskeisiä koulutuksia, tapahtumia ja tilaisuuksia olivat mm. VOK –koulutukset, Välkkäri –välituntiliikunnan ohjaajakoulutukset, seurajohdon koulutukset, järjestyksenvalvojakoulutukset, seurafoorumit, Liikunnan ja hyvinvoinnin päättäjäfoorumi, Talvi- ja Sporttileirit, Liikunnainen -kuntoilutapahtuma, Ikäihmisten terveyspäivä, veteraanien liikuntaryhmät ja Pohjois-Karjalan Urheilugaala. 

Yhdistyksen työllisyyshankkeen kautta luotiin seuroihin palkkatuella yhteensä 108 työsuhdetta.

Toimintavuoden aikana toteutettiin erilaisia Pokalin strategian mukaisia kehittämishankkeita, joita olivat Virtaa ja elinvoimaa seuroihin –kehittämishanke (VIRE) Joensuun seudun alueella, Kunnossa Kaiken Ikää –hanke (KKI), Tulevaisuuden liikuntakunta -kehittämishanke (TULI), Maahanmuuttajat liikkeelle -hanke (Maali) ja työllisyyshanke.

Lisäksi Pokali oli toteuttamassa vuonna 2018 Liikunnan aluejärjestöjen Liikkuva Koulu –ohjelman alueellisesta suunnittelua ja toteutusta.

Taloudellisesti toimintavuosi 2018 oli ylijäämäinen 41 925 euroa. Toimintakulut olivat yhteensä 1 060 632 euroa.

 

Lisätietoja

Jari Hurskainen

aluejohtaja, Pohjois-Karjalan Liikunta ry

Rantakatu 35, 80100 Joensuu,    

puh. +358 40 546 5236

jari.hurskainen@pokali.fi

www.pokali.fi |Facebook |Instagram