Jorma Huttunen jatkaa Pokalin puheenjohtajana

24.11.2017
JORMA HUTTUNEN JATKAA POKALIN PUHEENJOHTAJANA

 

Jorma Huttunen Polvijärveltä valittiin jatkamaan Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n (Pokalin) puheenjohtajana kaudelle 2018 – 2019 yhdistyksen syyskokouksessa Joensuussa 23.11.2017.

 

Lisäksi kokous valitsi Pokalin toiseksi varapuheenjohtajaksi Maija Törmäsen Joensuusta (uusi) vuosille 2018 – 2019. Hallituksen jäseniksi valittiin Arto Näsänen Joensuusta, Martti Reijosen Liperistä ja Raili Tanskasen Polvijärveltä. Hallitukseen kuuluvat lisäksi varapuheenjohtaja Arja Makkonen Joensuusta, sekä hallituksen jäsenet Jussi Väisänen Joensuusta, Seppo Kärnä Ilomantsista ja Ari Korpelainen Joensuusta.

 

Kokouksen yksimielisellä päätöksellä Pokalin ensimmäisiksi kunniajäseniksi kutsuttiin Pokalin tarkoituksen toteuttamista ansiokkaasti edistäneet Jaana Pitkänen (varapuheenjohtaja 1997 – 2006), Pekka Ripatti (varapuheenjohtaja 1997 – 2001) ja Kari Marttinen (hallituksen jäsen 1999 – 2003, varapuheenjohtaja 2004 – 2013). Tunnustukseksi kunniajäsenyydestä heille luovutettiin Pokalin pienoisliput. Lisäksi kokouksessa palkittiin Pokalin toiminnassa mukana olleita ja tukeneita henkilöitä Pokalin sekä Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomerkeillä (kts. liite).

 

Kokouksessa hyväksyttiin Pokalin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018. Talousarvion loppusumma kohoaa 1,36 miljoonaan euroon. Toimintasuunnitelma perustuu yhdistyksen ”Liikunnan iloa” – strategiaan, jonka mukaisesti Pokalin päätehtävänä on pohjoiskarjalaisten ihmisten hyvinvoinnin edistäminen liikunnan ja urheilun avulla sekä liikuntakulttuurin elinvoimaisuuden ja monipuolisuuden varmistaminen.

 

Pokalin toiminta keskittyy toimintavuoden 2018 aikana pääosiltaan neljään painopistealueeseen: aikuisliikuntaan, lasten ja nuorten liikuntaan, seuratoimintaan ja edunvalvontaan. Pokali on edistämässä myös maakunnan kilpa- ja huippu-urheilua sekä liikunta- ja urheilutapahtumamatkailua ja toimii edelleen maakuntaliiton asiantuntijatahona liikunnan ja urheilun toimialalla sekä koordinoi Pohjois-Karjalan liikunnan ja urheilun kehittämisohjelman toteuttamista.

 

Pokali toteuttaa toimintavuoden 2018 aikana strategian painopistealueiden mukaisia kehittämishankkeita, joita ovat mm. Kunnossa Kaiken Ikää (KKI) –terveysliikuntahanke, Tulevaisuuden liikuntakunta (Tuli) –hanke, työllisyyshanke, Virtaa ja elinvoimaa seuroihin (VIRE) –hanke, Unelmat liikkeelle Keski-Karjalassa –hanke ja Hyvinvoiva nuori ammatissa ja arjessa -hanke. Pokali osallistuu myös TerveysMukula –hankkeeseen, joka toteutetaan yhteishankkeena Pohjois-Karjalan Kansanterveys ry:n, Pohjois-Karjalan Martat ry:n ja Pokalin kanssa. Em. hankkeet vaativat toteutuakseen eri rahoittajien myönteiset rahoituspäätökset.

 

Keskeisiä koulutuksia ja tapahtumia toimintavuonna ovat mm. VOK –koulutukset, Liikkuva koulu –toimintaan liittyvät koulutukset, seurajohdon koulutukset, järjestyksenvalvojakoulutukset, Talvi- ja Sporttileirit, Urheilugaala, Liikunnainen –kuntoilutapahtuma ja Ikääntyneiden terveyspäivä.

 

Lisätietoja aluejohtaja Jari Hurskainen