20 vuotias Pokali on liikuttanut ja kouluttanut yli 250 000 pohjoiskarjalaista

5.10.2017

Pohjois-Karjalan Liikunta ry eli Pokali viettää tänä vuonna 20-vuotista taivaltaan. Yhdistys perustettiin 6.10.1997 vaalimaan ja kehittämään maakunnan liikunta- ja urheiluelämää. Perustamiskokouksessa oli mukana 65 liikunnan ja urheilun vaikuttajaa 42 eri yhdistyksestä.

Pokali on työskennellyt koko toiminta-aikansa tiiviisti maakunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi liikunnan ja urheilun avulla ja vakiinnuttanut roolinsa toimialan kehittäjänä ja asiantuntijana. Järjestön toiminta painottuu aikuisliikuntaan, lasten ja nuorten liikuntaan, seuratoimintaan sekä edunvalvontaan. Toiminnassaan Pokali keskittyy erityisesti koulutukseen, erilaisten liikuntapalveluiden ja -tapahtumien järjestämiseen, vaikuttamiseen, työllistämiseen ja palkitsemiskulttuurin vaalimiseen. Näiden toimintojen kautta järjestö muun muassa pyrkii edistämään kansalaisten liikuntamahdollisuuksia ja seurojen toimintaedellytyksiä.

Toimintansa aikana Pokali on toteuttanut useita erilaisia yhteiskunnallisesti merkittäviä hankkeita, joita ovat olleet esimerkiksi Eettisen toiminnan kehittämishanke, Läheltä Liikkeelle -terveysliikuntahanke, Vetovoimaiset Liikunta ja Urheilutapahtumat -kehittämishanke, Tukea harrastamiseen –kehittämishanke, Työyhteisöliikunnan kehittämishanke sekä useat työllisyyshankkeet. Pokalin työllisyyshankkeiden kautta on luotu yhteensä lähes 2 300 palkkatukityösuhdetta maakunnan urheiluseuroihin.

Pokali on ollut toteuttamassa vuosien saatossa useita tutkimuksia ja selvityksiä Pohjois-Karjalan liikunnasta ja urheilusta, joista merkittävimpinä ovat olleet yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa toteutetut tutkimukset Pohjois-Karjalan aikuisväestön liikkumisesta ja seuratoiminnasta.

20 toimintavuoden aikana Pokalin toiminnassa on ollut mukana yhteensä yli 250 000 osallistujaa. Näistä 16 000 on ollut lasten ja nuorten leiriläisiä, 40 000 erilaisiin koulutuksiin osallistuneita ja 195 000 muihin tapahtumiin ja tilaisuuksiin osallistuneita. Vuosittain Pokalin toiminnassa on mukana 15 000 – 20 000 osallistujaa.

Juhlavuoden keskeisiä tapahtumia ovat olleet mm. erilaiset koulutustapahtumat, lasten ja nuorten liikuntaleirit, koko kansan kävely- ja Cooper-testit, maakunnallinen Urheilugaala, Liikunnainen-kuntoilutapahtuma sekä Ikäihmisten terveyspäivä. Juhlavuoden tapahtumat päättävät 23.11. järjestettävät liikunta- ja urheiluaiheinen foorumi ja 20 –vuotisjuhlasyyskokous, jotka pidetään Joensuussa sanomalehti Karjalaisen auditoriossa, jossa yhdistyksen perustava kokous pidettiin 20 vuotta sitten.

 

Lisätietoja
Jari Hurskainen puh. 040 5465236, jari.hurskainen@pokali.fi
aluejohtaja, Pohjois-Karjalan Liikunta ry